Doktorandské úterky jsou neformálním, pracovním seminářem, který organizuji pro svoje doktorské studenty a přizvané další zájemce. Účastníky spojuje zájem o tzv. vědní studia (science and technology studies), teorii aktérů-sítí (ANT) a další spřízněné přístupy k sociologickému bádání. Scházíme se typicky jednou za dva týdny, dopoledne a odpoledne na (zhruba) dvakrát dvě hodiny, v prostorách CTS (Husova 4, Praha 1). Dopoledne probíráme společnou četbu, odpoledne pak diskutujeme, co kdo dělá a jaké problémy při tom řeší, co zajímavého kdo četl, pracovní verze rodících se textů a tak podobně.

Počet účastníků je omezený. Záměrně. Rozšíření o případné další jednotlivé zájemce se ale nebráním. Pokud by náhodou nějaký kolega o pravidelnou účast v tomto pracovním semináři stál, nechť se mi ozve na e-mail a uvidíme, třeba se dohodneme.

20. března 2018, Zdeněk Konopásek, zdenek@konopasek.net


Archiv

Podzimní semestr 2017

Jarní semestr 2017

Podzimní semestr 2016

Jarní semestr 2016

Podzimní semestr 2015

Jarní semestr 2015

Účastníci na jaře 2018

Radek Carboch (FSS MU Brno)

Dita Jahodová (FSS MU Brno)

Eva Kotašková (FSS MU Brno) (část)

Lukáš Kotyk (FSV UK Praha) (pouze odpoledne)

Michal Nekorjak (abs. FSS MU Brno, nyní v sociologii volná noha)

Michal Synek (FSS MU Brno)

Program podzimního semestru 2018

Jde o informativní, zčásti předběžný a průběžně upravovaný program.

Společná četba celý semestr: LATOUR, B. (2005): Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford: Oxford University Press

27. února
dopoledne: ---
odpoledne: Informace a diskuse: stav disertačních/výzkumných projektů jednotlivých účastníků; příprava a rozvrh programu na jarní semestr

13. března
dopoledne: úvod ke knize, "Introduction: How to resume the task of tracing associations", str. 1-20 (písemné shrnutí Radek Carboch)
odpoledne: Michal Nekorjak - diskuse několika specifických otázek výzkumného záměru (kafemlejnek)

28. března (pozor, výjimečně středa; odpoledne na jiném místě!)
dopoledne: úvod k první části "Learning to feed off controversies" a první kapitola "First source of uncertainty: No group, only group formation", str. 21-42 (písemné shrnutí Eva Kotašková)
odpoledne: ??? - upřesníme;

10. dubna
dopoledne: druhá kapitola četby, "Second source of uncertainty: Action is overtaken", str. 43-62 (písemné shrnutí Michal Nekorjak)
odpoledne: Radek Carboch - diskuse úvodní části disertace

24. dubna
dopoledne: třetí kapitola "Third source of uncertainty: Objects too have agency", str. 63-86 (písemné shrnutí Radek Carboch)
odpoledne: Michal Synek; koreferent Michal Nekorjak

9. května (pozor, výjimečně středa, odpoledne na jiném místě)
dopoledne: čtvrtá kapitola "Fourth source of uncertainty: Matters of fact vs matters of concern", str. 87-120 (písemné shrnutí Dita Jahodová)
odpoledne:Michal Nekorjak; koreferent Michal Synek

22. května
dopoledne: pátá kapitola "Fifth source of uncertainty: Writing down risky accounts", str. 121-140 (písemné shrnutí Michal Synek)
odpoledne:Lukáš Kotyk

5. června
dopoledne: šestá kapitola "On the difficulty of being an ANT: An interlude in the form of a dialog", str. 141-158 (písemné shrnutí ???)
odpoledne:Dita Jahodová; koreferent ???

19. června
dopoledne: úvod ke druhé části "Why is it so difficult to trace the social" a sedmá kapitola "How to keep the social flat", str. 159-172 (písemné shrnutí ???)
odpoledne:???; koreferent ???


Datum poslední aktualizace: 18. dubna 2018Tato stránka je součástí webu http://zdenek.konopasek.net a slouží především pro informaci účastníků semináře.