Doktorandské úterky jsou neformálním, uzavřeným a pracovním seminářem, který organizuji pro svoje doktorské studenty a přizvané další zájemce. Vedle individuálních konsultací je to v současnosti jediná pedagogická činnost, které se věnuji. Účastníky spojuje zájem o tzv. vědní studia (science and technology studies), teorii aktérů-sítí (ANT) a další spřízněné přístupy k sociologickému bádání. Scházíme se typicky jednou za dva týdny, dopoledne a odpoledne na (zhruba) dvakrát dvě hodiny, v prostorách CTS (Husova 4, Praha 1). Dopoledne probíráme společnou četbu, odpoledne pak diskutujeme, co kdo dělá a jaké problémy při tom řeší, co zajímavého kdo četl, pracovní verze rodících se textů a tak podobně.

Počet účastníků je omezený. Záměrně. Rozšíření o případné další jednotlivé zájemce se ale nebráním. Pokud by náhodou nějaký doktorand v oboru sociálních věd a zejména sociologie o pravidelnou účast stál, nechť se mi ozve na e-mail a uvidíme, třeba se dohodneme.

11. záři 2016, Zdeněk Konopásek, zdenek@konopasek.net


Archiv

Jarní semestr 2016

Podzimní semestr 2015

Jarní semestr 2015

Účastníci na podzim 2016

Radek Carboch (FSS MU Brno)

Dita Jahodová (FSS MU Brno)

Matouš Jelínek (FSS MU Brno)

Eva Kotašková (FSS MU Brno)

Terezie Lokšová (FSS MU Brno)

Petr Matoušek (FSV UK Praha) - pouze odpoledne

Hana Porkertová (FSS MU Brno) - příležitostně (zahraniční pobyt)

Michal Synek (FSS MU Brno)

Program podzimního semestru 2016

Jde o informativní, zčásti předběžný a průběžně upravovaný program.

4. října
dopoledne: John Law After Method: Mess in social science research (London: Routledge, 2004) - první kapitola knihy, After method: an introduction (str. 1-17) (písemné shrnutí Radek Carboch) + vstupní diskuse o autorovi
odpoledne: debata nad přes prázdniny zpracovanými shrnutími Latourovy knihy An inquiry into modes of existence: An anthropology of the moderns (Bruno Latour, Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 2013).

18. října
dopoledne: druhá kapitola: "Scientific practices" (písemné shrnutí Terezie Lokšová)
odpoledne: Radek Carboch - nabízím k diskusi rodící se text, vycházející z terénního výzkumu, jenž by se v budoucnu měl stát součástí mé disertace. Po více jak roce práce v prostředí transformující se organizace, která poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením, chci popsat na základě analýzy shromážděných dat, jak se dělá integrace "lidí s postižením" do běžného života. A to prostřednictvím problému, který je důležitý pro klienty služby, zaměstnance organizace i širokou veřejnost. Zaměřím se na to, jakou roli hrají peníze, systém jejich rozdělování a evidence výdajů v procesu integrace; koreferent Petr Matoušek.

1. listopadu
dopoledne: třetí kapitola: "Multiple worlds" (písemné shrnutí Michal Synek)
odpoledne: Terezie Lokšová - Developer, dotace, demolice: spor o osud Víceúčelové sportovní haly, diskuse článku odvozeného z diplomky; koreferent Eva Kotašková
Předmětem setkání bude druhá verze článku, který se zabývá městským rozvojem. Jedná se o případovou studii demolice staré hokejové haly, výstavby nákupního centra na jejím místě a nové hokejové haly vedle ní. Text ohledává možnosti použití teorie sítí-aktérů a studií vědy a technologií v urbánní sociologii a snaží se s jejich pomocí odpovědět na otázku, jak v městském rozvoji vznikají rozhodnutí a jak jsou ochraňována před spory. Výzkum prováděný mezi lety 2012-14 analyzuje vznik aliance mezi městem a developerem a následně strategie a interakce, kterými se odpůrci záměru z řad odborné i laické veřejnosti snažíili toto rozhodnutí zpochybnit a zvrátit jej.

29. listopadu
dopoledne: čtvrtá kapitola "Fluid results"(písemné shrnutí Eva Kotašková)
odpoledne: Dita Jahodová - diskuse analytické části disertace; koreferent Michal Synek
Ve svém příspěvku se budu snažit přiblížit fungování skupin pro trans* osoby, které organizují a vedou lékaři a lékařky. Text vychází ze zúčastněného pozorování na těchto skupinách a pokouší se zachytit způsoby a strategie, jak trans* lidé vyjednávají svou identitu s lékaři a lékařkami a mezi sebou v přítomnosti lékařské autority. Dále se text bude věnovat otázkám: Jak se na skupinách vytváří určitá sdílená zkušenost a ustavuje se normativní představa o trans* identitách? Jakou mají skupiny pro trans* osoby funkci z hlediska udržování a posilování medicínského pojetí transsexuality? Text si rovněž všímá rozporů a ambivalencí, které se na skupinách objevují, a jakými způsoby jsou „zahlazovány“ či „rozpouštěny“. 

6. prosince
dopoledne: pátá kapitola: "Elusive objects" (písemné shrnutí Terezie Lokšová)
odpoledne: Eva Kotašková - Z produkce uhlí k produkci divočiny: Etnografie Špicberských ostrovů; koreferent Petr Matoušek.
Mým příspěvkem bude nový disertační projekt. Téma je založeno na transformaci divočiny na Špicberkách, kde donedávna dominovala těžba černého uhlí. Těžby v posledním desetiletí radikálně ubývá a z místa se stává skoro výhradně turistická destinace, do které se jezdí "zahlédnout poslední divočinu v Evropě". Cílem je tedy na základě této transformace zachytit socio-materiální utváření divočiny do podoby, ve které se nabízí turistům jako hodnotný artikl.

13. prosince
dopoledne: šestá kapitola "Non-conventional forms" (písemné shrnutí Dita Jahodová)
odpoledne: Michal Synek - nad překladem textu Annemarie Mol "Clafoutis as a composite; koreferent Radek Carboch

31. ledna
dopoledne: sedmá kapitola "Imagination and narrative" (písemné shrnutí Terezie Lokšová)
odpoledne: osmá kapitola "Conclusion: Ontological politics and after" (písemné shrnutí Radek Carboch)


Datum poslední aktualizace: 5. února 2017Tato stránka je součástí webu http://zdenek.konopasek.net a slouží především pro informaci účastníků semináře.